-
Η φυσιογνωμία του Τμήματος

Στόχος των σπουδών στο Τμήμα μας είναι η προετοιμασία επιστημόνων πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της νέας ψηφιακής οικονομίας. Ιδρύθηκε το 1987, και οργανώνει προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συμβάλλοντας στην έρευνα και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού για τη βιομηχανία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Το Τμήμα μας δέχεται περίπου 150 πρωτοετείς φοιτητές το χρόνο στο προπτυχιακό και 30 φοιτητές στο μεταπτυχιακό του πρόγραμμα. Επικαιροποιεί συνεχώς τα προγράμματα σπουδών του και ανανεώνει τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και το περιβάλλον εκπαίδευσης.

Η γόνιμη σχέση φοιτητών-διδασκόντων, η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, η επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, η ζωντάνια της φοιτητικής κοινότητας και η υποστήριξη των αποφοίτων μας, χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής αναγνώριση

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ διαθέτει 4 ερευνητικά εργαστήρια: Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών, Διαχείρισης Πληροφορίας και Τεχνολογία Λογισμικού, Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης.

Σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ καλά. Διεθνείς βάσεις δεδομένων καταχωρούν την έρευνα που παράγεται από μέλη του Τμήματος και δημοσιεύεται σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις την τελευταία πενταετία ) και Συνέδρια ( πάνω από 200 δημοσιεύσεις την τελευταία πενταετία ).

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής έχει μια πολύ δυναμική συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και διατηρεί συνεργασίες με πολλά Τμήματα του ΑΤΕΙΘ, με τα υπόλοιπα Ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και με Ιδρύματα του Εξωτερικού.

Το Τμήμα μας είναι από τα πρώτα Τμήματα ΑΕΙ που ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την εξωτερική αξιολόγησή του από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.). Το ακαδημαϊκό επίπεδο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ ( με 18 μέλη ΕΠ ) έχει αξιολογηθεί σαν πάρα πολύ καλό, παρά τις δυσκολίες που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (2010). Η έκθεση αναφέρει ότι το Τμήμα έχει πολύ καλή διδακτική και ερευνητική προσέγγιση και η υλοποίησή τους είναι επιτυχής.

Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης, στην έκθεσή της, δηλώνει «εντυπωσιασμένη από την ωριμότητα τόσο του Ε.Π. όσο και των φοιτητών, την αίσθηση καθήκοντος και την επιθυμία για βελτίωση».

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου»

Το Τμήμα μας από το 2013, παρέχει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», το οποίο έχει αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Υπολογιστική Νοημοσύνη και τις Ευφυείς Τεχνολογίες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Εφαρμογών

Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες εκπαίδευσης

Το Τμήμα μας χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις επιφάνειας 2500 m2. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, τόσο θεωρητικής όσο και εργαστηριακής, με το δικό του αυτόνομο κτήριο, εξοπλισμένο με ασύρματο δίκτυο, γραφεία καθηγητών, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αμφιθέατρο, 4 πτέρυγες διδασκαλίας με συνολικά 6 αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας εξοπλισμένες με προβολικά συστήματα, 6 αίθουσες διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων πλήρως εξοπλισμένες οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των φοιτητών του. Χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι οποίες στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και είναι προσβάσιμες από παντού.

Κινητικότητα των φοιτητών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής συμμετέχει πολύ δυναμικά στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, είναι το πιο ενεργό Τμήμα του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και έρχεται πρώτο στην κινητικότητα για σπουδές, πρώτο για πρακτική μέσω Erasmus Placements και αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές των εισερχόμενων φοιτητών καθώς προσφέρει μαθήματα στην αγγλική γλώσσα.

Το Τμήμα μας διατηρεί περισσότερες από 50 συμφωνίες με υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους. Την τελευταία τριετία έχουν μετακινηθεί για σπουδές σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περισσότεροι από 40 φοιτητές του Τμήματος, για πρακτική άσκηση 35 φοιτητές σε Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρίες Πληροφορικής, και δέχθηκε περισσότερους από 20 εισερχόμενους φοιτητές.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω συνεργαζόμενα ιδρύματα:

 • NEC (Germany)
 • Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (Spain)
 • Technical University of Berlin (Germany)
 • Madrid Institute for Advanced Studies (IMDEA) (Spain)
 • University of Essex (UK)
 • Universidad Carlos III de Madrid (Spain)
 • Vienna University of Technology (Austria)
 • University of Cyprus (Cyprus)
 • Instituto Superior Tecnico (Universidade Tecnica de Lisboa) (Portugal)
 • University of Paris 13 (France)
 • Istanbul Technical University (Turkey)
 • Politecnico di Bari (Italy)
 • Karlstad University (Sweden)
Φοιτητικές επιστημονικές οργανώσεις

Από το 2010, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Φοιτητικό Παράρτημα του Ινστιτούτου I.E.E.E. (Institute of Electrical and Electronics Engineers) του μεγαλύτερου επιστημονικού τεχνολογικού οργανισμού παγκοσμίως στο χώρο των νέων τεχνολογιών.

Το Φοιτητικό Παράρτημα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής IEEE Student Branch είναι το πρώτο που ιδρύθηκε σε ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ) και το 10ο στην Ελλάδα σε σύνολο περισσότερων από 40 AEI (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ). Το IEEE Student Branch έχει διοργανώσει μια σειρά από πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, σεμινάρια και ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες (της Ελλάδας και του εξωτερικού) με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση των φοιτητών γύρω από θέματα που αφορούν την επιστήμη των Μηχανικών Πληροφορικής ή παρεμφερείς επιστήμες καθώς και συμμετοχή σε φοιτητικούς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα του ΙΕΕΕ και συνεργασία με τα υπόλοιπα IEEE Student Branches στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές μας, υπό την εποπτεία του Τμήματος ασκούνται για 6 μήνες στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις της πληροφορικής και οργανισμούς. Το Τμήμα διοργανώνει ημερίδα παρουσίασης των επιχειρήσεων στις εγκαταστάσεις του δύο φορές το χρόνο, όπου πολλοί φοιτητές επιλέγουν την επιχείρηση που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Το 15%-20% των φοιτητών μας συνεχίζει να εργάζεται στις επιχειρήσεις αυτές μετά το τέλος της πρακτικής του άσκησης.

Βαθμολογική βάση εισαγωγής και ελκυστικότητα

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ των 22 σχετικών με την Πληροφορική Τμημάτων ΤΕΙ και στην 31η θέση μεταξύ των 212 Τμημάτων ΑΕΙ σ’ όλη την Ελλάδα, ενώ η ελκυστικότητα ( ποσοστό επί τοις % 1ης προτίμησης ) ξεπερνάει το 65% των εισακτέων.

Απόφοιτοι

Κάθε έτος αποφοιτούν από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ 120-140 φοιτητές. Από το Τμήμα έχουν αποφοιτήσει χιλιάδες πτυχιούχοι, ενώ εκατοντάδες από αυτούς πραγματοποιούν στη συνέχεια μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, διαπρέποντας στη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Σύμφωνα με έρευνες του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ προηγουμένων ετών η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματός μας στην αγορά εργασίας αγγίζει την τελευταία πενταετία το 100%.

Ο δυναμικός τους σύλλογος στηρίζει έμπρακτα το έργο του Τμήματος

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

22 Sep 2017
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
22 Sep 2017
Εγγραφή εισαγομένων με κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών (Κυπρίων) για το έτος 2017-2018
19 Sep 2017
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
13 Sep 2017
Μετακίνηση πρωτοετών φοιτητών των ΑΕΙ στα Μεσα Μαζικής Μεταφοράς με μειωμένο κόμιστρο
12 Sep 2017
Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών
12 Sep 2017
Ημερομηνίες διαδικασιών Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18
12 Sep 2017
Εγγραφή εισαγομένων με κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών (Κυπρίων) για το έτος 2017-2018
12 Sep 2017
Εγγραφή πρωτοετών-επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

10 Jul 2017
Ημερίδα IEEE Greece 5G Summit – Τρίτη 11 Ιουλίου
20 Jun 2017
3ο Θερινό Σχολείο σε «Emerging Technologies for 5G and Internet of Things»
9 Jun 2017
Διημερίδα στο ΝΟΗΣΙΣ (Παρασκευή και Σάββατο, 9-10/6)
16 May 2017
Διοργάνωση 4ου Technology Forum – Τετάρτη 17/5/2017
15 May 2017
IEEE EDS Mini-Colloquium on Wearables & Internet of Things
2 May 2017
Ημερίδα «Η Διεθνοποίηση του ΑΤΕΙΘ» (αύριο Τετάρτη 3/5/2017)
9 Mar 2017
Συνέδριο Smart Cities 2017 – Συμμετοχή ΣΥΑΔ
6 Mar 2017
Βιομηχανία 4.0 – H Επανάσταση του Internet of Things (IoT)

Δείτε επίσης