-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://feeding.teithe.gr/index για την ηλεκτρονική αίτηση για κάρτα σίτισης θα είναι ανοικτή από Δευτέρα 24/9/2018 έως Κυριακή 14/10/2018 .Τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν στο γραφείο σίτισης μαζί με το εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης από Δευτέρα 1/10/2018 έως Δευτέρα 15/10/2018 και κατά τις ώρες 10.00-13.00μ.μ.
Η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά έχει το χαρακτήρα και της Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων μετά την διασταύρωση των δικαιολογητικών, ο δικαιούχος θα χάνει το δικαίωμα σίτισης.
Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ γίνεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ.Β΄).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
(Όριο εισοδήματος 45.000 ευρώ. Για κάθε αδερφό/ή που σπουδάζει το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.)
1. Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (όταν βγουν τα αποτελέσματα των δικαιούχων)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ)
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (απλή έγκυρη εκτύπωση από το taxis-όχι φωτοτυπία). Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα (όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου φοιτητή (όταν ο φοιτητής διαθέτει ανεξάρτητο δικό του Ε1-όριο 25.000 ευρώ)
7. Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα εισαγωγής
8. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή που σπουδάζει
9. Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής
10. Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε.
11. Άνεργος γονέας: Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον τοπικό Ο.Α.Ε.Δ.(δηλ. όταν
εισπράττεται επίδομα ανεργίας.
12. Μέλος οικογένειας που ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ: Βεβαίωση αναπηρίας
(πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής)
13. Ορφανοί από τον ένα ή και τους δύο γονείς: Ληξιαρχική πράξη θανάτου
14. Μονογονεϊκές οικογένειες: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
(για όσους έχουν ήδη κάρτα σίτισης πλαστική ή χάρτινη)
Η ηλεκτρονική αίτηση για όσους φοιτητές έχουν ήδη κάρτα σίτισης για το ακαδ. έτος 2017-18 θα υποβληθεί στην ιστοσελίδα: www.feeding.teithe.gr/index χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του φοιτητή
από 24-09-18 έως 14-10-18.
Η κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνει στο γραφείο σίτισης τις ώρες 10:00-13:00 από 01-10-2018 έως 15-10-2018.

(ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 45.000 €)
1. Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης (πληροφορίες παρακάτω).
2. Εκκαθαριστικό (όχι φορολογική δήλωση) εφορίας (απλή έγκυρη εκτύπωση από το taxis – όχι φωτοτυπία). Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα (όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου φοιτητή (όταν ο φοιτητής διαθέτει ανεξάρτητο δικό του Ε1 – όριο 25.000 € ).
3. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/η που σπουδάζει.
4. Να έχουν μαζί τους το χάρτινο ή πλαστικό καρτελάκι σίτισης για ταυτοποίηση στοιχείων.
• Η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά έχει το χαρακτήρα και της Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων μετά την διασταύρωση των δικαιολογητικών, ο δικαιούχος θα χάνει το δικαίωμα σίτισης. Παρακαλούμε να αναγράφεται και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του φοιτητή.
Τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται συνοδευόμενα με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής δήλωσης που ο φοιτητής θα πρέπει να πραγματοποιήσει στην ιστοσελίδα: http://feeding.teithe.gr/index Η είσοδος στην ιστοσελίδα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβαση (password) που έχει ήδη ο φοιτητής.
Η αίτηση:
• συμπληρώνεται με προσοχή,
• σώζεται (save),
• αποστέλλεται (sent),
• τυπώνεται (print) και τέλος
• υπογράφεται από τον φοιτητή.
Προσοχή στην δήλωση εισοδήματος: το ποσό που θα συμπληρώσετε πρέπει να είναι το αθροιστικό ποσό (υπόχρεου + συζύγου) στο Ε1 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» ή το «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» (το μεγαλύτερο άθροισμα που θα προκύψει) (Εικ. 1).

(Εικόνα 1. Το μεγαλύτερο άθροισμα που θα προκύψει)

http://feeding.teithe.gr/index Η είσοδος στην ιστοσελίδα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβαση (password) που διαθέτει ήδη ο φοιτητής από το τμήμα του. Προσοχή να αναγράφετε τον σωστό αριθμό της παλιάς σας κάρτας σίτισης (Εικόνα 2).

(Εικόνα 2)

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τις 10:00 μέχρι τις 13:00 κάθε μέρα, στο «Γραφείο Σίτισης» που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της ΣΔΟ (Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας).
Δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη, ΔΕΝ παραλαμβάνονται.

13 Σεπτ 2018 13:54 – από Γραμματεία Πληροφορικής

Recent Announcements

17 Jul 2019
Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
16 Jul 2019
Βίντεο Ενημερωτικής Εκδήλωσης Πέμπτης 11/7/2019
11 Jul 2019
Οδηγός Μετάβασης στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών
11 Jul 2019
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – Πέμπτη 11/7/2019 στις 12:00
10 Jul 2019
Λίστα αιτήσεων για πρακτική μέσω Erasmus+ (Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020)
9 Jul 2019
Ένταξη Φοιτητών πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο ΔΙΠΑΕ – Πέμπτη 12:00
26 Jun 2019
Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου
23 Jun 2019
Φοιτητές Θωμάς Τζώλας και Φοίβος Μαλέτσκας
10 Jun 2019
Ημερίδα “Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας” στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Apr 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Mar 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Mar 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση “Introduction to Digital Forensics”
17 Dec 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)
3 Dec 2018
Εκδήλωση “Robotic Operating System to Reality”
27 Nov 2018
IEEE Career Day 2018
16 Nov 2018
Livestreaming των εργασιών του SingularityU Greece Summit (19-20 Νοεμβρίου 2018)

Δείτε επίσης