-

Σημασιολογικός Ιστός

 • Κωδικός: 5710
 • Εξάμηνο: Εξαμ. Ζ
 • Τύπος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ)
 • Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)
 • Είδος: Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ), Μάθημα Κατεύθυνσης (ΜΚ)
 • Ειδικότητα: Μηχανικών Λογισμικού

1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια σφαιρική άποψη του Σημασιολογικού Ιστού εστιάζοντας στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού οι οποίες έχουν φτάσει σε κάποιο επίπεδο ωριμότητας και αποδοχής και ιδιαίτερα στις Resource Description Framework (RDF) και Web Ontology Language (OWL).
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική εμπειρία σε αυτές τις τεχνολογίες και να μπορούν να:

  • γνωρίζουν τις βασικές τεχνολογίες RDF, RDFSchema, LinkedData, οντολογίες
  • διακρίνουν/εκτιμούν τους λόγους επέκτασης των τεχνολογιών ιστού με σημασιολογικά μοντέλα, οντολογίες και συστήματα εξαγωγής συμπερασμάτων
  • εξηγούν πως ο Σημασιολογικός Ιστός επιτρέπει νέες και απροσδόκητες χρήσεις των διαθέσιμων δεδομένων
  • παράγουν/περιγράφουν οντολογίες σε περιορισμένες περιοχές, να τις υλοποιούν με την χρήση τουProtégé και να τις χρησιμοποιούν
  • εκτιμούν τις βασικές λογικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού
  • αναγνωρίζουν κατάλληλες εφαρμογές για τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και να γνωρίζουν τις υπάρχουσες εφαρμογές

 

2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

  • Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό
  • Αρχιτεκτονικές και εργαλεία Σημασιολογικού Ιστού
  • Εισαγωγή στις Οντολογίες
  • RDF, RDF Schema και Linked Data
  • OWL– Ανάπτυξη οντολογιών
  • Κοινωνική δεικτοδότηση (Folksonomies)
  • Σημασιολογικός και κοινωνικός ιστός
  • Οντολογίες και συλλογιστική
  • Οντολογίες: Αυτόματη ανάπτυξη
  • Ενσωμάτωση οντολογιών και υπηρεσίες ιστού
  • Σημασιολογικές υπηρεσίες ιστού

 

3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα (διαλέξεις) και στο εργαστήριο (ασκήσεις πράξης)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Protégé και Virtuozo.
Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13 x 3= 39
Πρακτική εξάσκηση στο σπίτις 13 x 1= 13
Επικοινωνία / συνεργασία 2
Αυτοτελής μελέτη 18 x 2= 36
Σύνολο Μαθήματος (30 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 90
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

I.Γραπτή τελική εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις επί της θεματολογίας του μαθήματος που περιλαμβάνει:

  • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής σχετικά με
   • Βασικές έννοιες του Σημασιολογικού Ιστού
   • Αρχιτεκτονικές και εργαλεία Σημασιολογικού Ιστού
   • Κοινωνική δεικτοδότηση (Folksonomies)
   • Σημασιολογικός και κοινωνικός ιστός
   • Οντολογίες και συλλογιστική
   • Οντολογίες: Αυτόματη ανάπτυξη
   • Ενσωμάτωση οντολογιών και υπηρεσίες ιστού
   • Σημασιολογικές υπηρεσίες ιστού
  • Ασκήσεις εφαρμογής/δημιουργίας RDFεγγράφων
  • Ασκήσεις εφαρμογής/δημιουργίας RDFSchemaεγγράφων
  • Ασκήσεις δημιουργίας Οντολογιών OWL

 

ΙΙ. Προαιρετικές εργασίες:

  • Το θέμα της εργασίας μπορεί να είναι θεωρητικό ή ανάπτυξη λογισμικού.
  • Υπάρχει η δυνατότητα να προταθεί από το φοιτητή ή να επιλεγεί από μία λίστα θεμάτων, τα οποία ανανεώνονται κάθε εξάμηνο.
  • Είναι υποχρεωτική η παρουσίαση της εργασίας.
  • Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (σε ομάδες των δύο ή τριών).

 

Το ως άνω σχήμα αξιολόγησης γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές (α) μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος, (β) μέσω των σελίδων του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, και (γ) με ανακοινώσεις στη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων κατά την έναρξη του κάθε ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α) Ελληνική
– Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό, Γρηγόρης Αντωνίου και Frank van Harmelen, 2009, Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-234-5

β) Διεθνής
– A Semantic Web Primer, third Edition , by Grigoris Antoniou, Paul Groth,Frank van Harmelen and Rinke Hoekstra, 2012, MIT Press, ISBN 978-0-262-01828-9
– Programming the Semantic Web by Toby Segaran, Colin Evans, Jamie Taylor, and Segaran Toby,2009,O’Reilly, ISBN 978-0596153816
– Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL, by Dean Allemang and James Hendler,2008, Morgan Kaufmann, ISBN-13: 978-0123735560
– Semantic Web Programming by John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, and Andrew Perez-Lopez, 2009,Wiley, ISBN 978-0470418017
– Semantic Web For Dummies, by Jeffrey T. Pollock, 2009,For Dummies, ISBN: 978-0470396797
– Foundations of Semantic Web Technologies, by Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, and Sebastian Rudolph, 2009,Chapman & Hall/CRC Textbooks in Computing, ISBN: 978-1420090505
– Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services, by Liyang Yu, 2007,Chapman & Hall, ISBN 978-1584889335
– Semantic Web Services: Theory, Tools and Applications, by Jorge Cardoso,2007,IGI Global, ISBN 978-15990404

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

14 Ιούν 2019
Θέση Εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού
29 Μάι 2019
Εθελοντική δράση καθαριότητας από το IEEE Student Branch ATEITHE
27 Μάι 2019
Τετάρτη 29/5/19, και ώρα 13.30 – i-Mentor, Επιτυχημένο mentoring; Τι θα κερδίσω;
22 Μάι 2019
Φόρμα συμμετοχής στο δίκτυο i-Mentor
14 Μάι 2019
Προσκεκλημένη Ομιλία Prof. Athina Petropulu, Rutgers University, USA
13 Μάι 2019
H2020 Marie Curie ITN project TeamUp5G – OPEN 2 ESR positions in Thessaloniki!
12 Μάι 2019
Μετακίνηση με Erasmus+ (πρακτική άσκηση/after placement/πτυχιακή)
9 Μάι 2019
πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

10 Ιούν 2019
Ημερίδα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Απρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Μάρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Μάρ 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση «Introduction to Digital Forensics»
17 Δεκ 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)
3 Δεκ 2018
Εκδήλωση «Robotic Operating System to Reality»
27 Νοέ 2018
IEEE Career Day 2018
16 Νοέ 2018
Livestreaming των εργασιών του SingularityU Greece Summit (19-20 Νοεμβρίου 2018)

Δείτε επίσης