-

Μετά τη λήξη των δηλώσεων των εργαστηριακών τμημάτων θα καθοριστούν ημερομηνίες για τροποποιητικές δηλώσεις (όπως κάθε εξάμηνο).
Στις παραπάνω ημερομηνίες όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες, θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν μαθήματα που δήλωσαν στην 1η φάση με άλλα για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. για να τακτοποίήσουν καλύτερα το ωρολόγιο πρόγραμμά τους).

Ειδικότερα όσοι/σες ξεκινούν το 3ο ή το 5ο τυπικό εξάμηνο των σπουδών τους και θέλουν να δηλώσουν μάθημα που ανήκει σε μια από τις 3 κατευθύνσεις του παλιού τμήματος Μηχ. Πληροφορικής (ΜΛΟ, ΜΗΥ, ΜΔΥ), θα μπορούν να το κάνουν. Ο λόγος που δεν εμφανίζονται τα μαθήματα αυτά στην ΠΥΘΙΑ αυτή τη στιγμή είναι γιατί δεν έχει προηγηθεί δήλωση επιλογής κατεύθυνσης (την οποία υποβάλουν οι φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων εξαμήνων. Στις τροποποιητικές δηλώσεις η επιλογή των μαθημάτων κατεύθυνσης θα γίνεται χωρίς να απαιτείται η δήλωση επιλογής κατεύθυνσης.

2 Οκτώ 2019 19:20 – από Δημοσθένης Σταμάτης

Recent Announcements

4 Oct 2019
Διδασκαλία μαθημάτων από Μεταδιδάκτορες (ΕΣΠΑ)
4 Oct 2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ δηλώσεις μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΥΘΙΑ 2019-20Χ
4 Oct 2019
Δηλώσεις τμημάτων εργαστηρίων 2019-20Χ
3 Oct 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020
3 Oct 2019
Οργάνωση Πινάκων Ανακοινώσεων
2 Oct 2019
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 Oct 2019
Θέση υποψήφιου διδάκτορα σε ερευνητικό έργο
1 Oct 2019
Μετακίνηση το Χειμερινό 2019-2020 – Δήλωση μαθημάτων στο Pithia (επείγον)
3 Oct 2019
Τελετή Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών/τριών 2019-20
30 Sep 2019
Track on 5G for the Industrial Internet of Things @IEEE 5G World Forum
29 Aug 2019
Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης
10 Jun 2019
Ημερίδα “Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας” στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Apr 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Mar 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Mar 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση “Introduction to Digital Forensics”
17 Dec 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)

Δείτε επίσης