-

Αγαπητοί φοιτητές, επειδή αυτή τη στιγμή στο τμήμα μας υλοποιούνται ουσιαστικά τρία προγράμματα σπουδών, και για να μην δημιουργηθούν παρερμηνείες, να διευκρινίσουμε ότι:
Οι ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματα θα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων που αντιστοιχούν στα νέα εξάμηνα των μαθημάτων.
Για παράδειγμα το μάθημα ΑΔΙΣΕ με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μηχανικών Πληροφορικής ήταν 5ου εξαμήνου. Με το νέο ΠΣ είναι 9ου εξαμήνου. Ανεξάρτητα από το αν κάποιος φοιτητής εντάσσεται στο παλιό ή νέο ΠΣ, οι ανακοινώσεις του μαθήματος ΑΔΙΣΕ θα αναρτώνται στον πίνακα του 9ου εξαμήνου. Κατ’αντιστοιχία για όλα τα μαθήματα. Συνεπώς φροντίστε να παρακολουθείτε όλους τους πίνακες που περιέχουν μαθήματα που έχετε δηλώσει ή θα δηλώσετε με βάση τα εξάμηνα που εντάσσονται στο νέο ΠΣ 5ετούς.
3 Οκτώ 2019 9:5 – από Αντώνης Σιδηρόπουλος

Recent Announcements

4 Oct 2019
Διδασκαλία μαθημάτων από Μεταδιδάκτορες (ΕΣΠΑ)
4 Oct 2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ δηλώσεις μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΥΘΙΑ 2019-20Χ
4 Oct 2019
Δηλώσεις τμημάτων εργαστηρίων 2019-20Χ
3 Oct 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020
3 Oct 2019
Οργάνωση Πινάκων Ανακοινώσεων
2 Oct 2019
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 Oct 2019
Θέση υποψήφιου διδάκτορα σε ερευνητικό έργο
1 Oct 2019
Μετακίνηση το Χειμερινό 2019-2020 – Δήλωση μαθημάτων στο Pithia (επείγον)
3 Oct 2019
Τελετή Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών/τριών 2019-20
30 Sep 2019
Track on 5G for the Industrial Internet of Things @IEEE 5G World Forum
29 Aug 2019
Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης
10 Jun 2019
Ημερίδα “Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας” στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Apr 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Mar 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Mar 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση “Introduction to Digital Forensics”
17 Dec 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)

Δείτε επίσης