-

Στη δήλωση θα εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα του νέου ΠΠΣ που δήλωσε ο φοιτητής στο πληροφοριακό σύστημα “Πυθία” και περιλαμβάνουν εργαστηριακό μέρος που διδάσκεται σε περισσότερα από ένα εργαστηριακά τμήματα. Δηλαδή μόνο στα μαθήματα:

1102 Δομημένος Προγραμματισμός
1304 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
1501 Ασύρματες επικοινωνίες
1504 Ηλεκτρονικές Διατάξεις
1701 Δίκτυα Υπολογιστών
1713 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές

Όταν δεν υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήματα κάποιου μαθήματος, τότε οι φοιτητές/τριες δηλώνουν για αυτό το μάθημα το τμήμα αναμονής (Τμήμα Χ) και θα πρέπει να ενταχθούν σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.
Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων δεν θα παρακολουθήσουν κάποιο εργαστηριακό τμήμα αλλά έχουν μόνο υποχρέωση εργαστηριακής εξέτασης, θα πρέπει να επιλέξουν το τμήμα εξέτασης.

Ενημερωθείτε για την προτεραιότητα και τις ώρες δηλώσεων από τον παρακάτω σύνδεσμο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος “Πυθία”

http://aris.noc.teithe.gr/el/electro/
4 Οκτώ 2019 9:43 – από Δημήτριος Παπακώστας

Recent Announcements

4 Oct 2019
Διδασκαλία μαθημάτων από Μεταδιδάκτορες (ΕΣΠΑ)
4 Oct 2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ δηλώσεις μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΥΘΙΑ 2019-20Χ
4 Oct 2019
Δηλώσεις τμημάτων εργαστηρίων 2019-20Χ
3 Oct 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020
3 Oct 2019
Οργάνωση Πινάκων Ανακοινώσεων
2 Oct 2019
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 Oct 2019
Θέση υποψήφιου διδάκτορα σε ερευνητικό έργο
1 Oct 2019
Μετακίνηση το Χειμερινό 2019-2020 – Δήλωση μαθημάτων στο Pithia (επείγον)
3 Oct 2019
Τελετή Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών/τριών 2019-20
30 Sep 2019
Track on 5G for the Industrial Internet of Things @IEEE 5G World Forum
29 Aug 2019
Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης
10 Jun 2019
Ημερίδα “Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας” στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Apr 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Mar 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Mar 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση “Introduction to Digital Forensics”
17 Dec 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)

Δείτε επίσης