-

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμα΄των (Π.Δ 120 3-11-2009 .άρθρο 50) ορίζεται απο την Γ.Σ του Τμήματος Σύμβουλος σπουδών. Οι Σύμβουλοι Σπουδών ορίζονται εκ περιτροπής με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, και μπορεί να ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών, σε συνεργασία με την υπηρεσία υποστήριξης φοιτητών ή σπουδαστών της οικείας Σχολής ή του οικείου Τμήματος, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές ή σπουδαστές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές ή σπουδαστές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., οι Διευθυντές ή Υπεύθυνοι των Τομέων και οι Πρόεδροι ή Προϊστάμενοι των Τμημάτων υποχρεούνται να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους και να λαμβάνουν υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν εγγράφως τη Γ.Σ. της οικείας Σχολής ή του οικείου Τμήματος ή το Συμβούλιο της Σχολής για το έργο και τη δραστηριότη− τά τους τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, μία φορά το μήνα Δεκέμβριο και μία φορά το μήνα Μάιο. Στην έκθεσή τους οι Σύμβουλοι Σπουδών μπορεί να επισημαίνουν δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δημιουργούν προβλή− ματα στους φοιτητές ή σπουδαστές και να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Το παρόν ακαδημαικό έτος Εκπαιδευτικός Συμβουλος είναι o Επίκουρος καθηγητής κ. Σφέτσος Παναγιώτης

Microsoft Imagine στο τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ-Θ

Η υπηρεσία Imagine της Microsoft στο τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ-Θ

Οι φοιτητές/τριες του τμήματος, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, και οι συμβασιούχοι/ες μέλη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος (για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβασή τους) μπορούν να ανακτούν και να χρησιμοποιούν ΔΩΡΕΑΝ το σύνολο σχεδόν του λογισμικού της εταιρίας Microsoft (εξαιρείται: το Microsoft Office), χάρις στη συμμετοχή του τμήματος στο πρόγραμμα MS-Imagine της εταιρίας.

Το συγκεκριμένο λογισμικό η Microsoft το διαθέτει στο τμήμα μας με την προϋπόθεση ότι θα αυτό θα ενεργοποιείται/λειτουργεί για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
(προσωπική) ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ χρήση από τον/ην κάτοχό του.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας:
http://imselab-atei-thessaloniki.weebly.com/ms-imagine-gr.html

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΑλεξάνδρειουΤεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1974 και βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο του και εξυπηρετεί τα 23 Τμήμάτα των 5 Σχολών που υπάρχουν στο Ίδρυμα.

Η κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει υλικό για όλους τους τομείς της επιστημονικής γνώσης που καλύπτονται από τα Τμήματα που λειτουργούν στο Ίδρυμα, ώστε να υπαρχει άμεση πρόσβαση από τους χρήστες για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τους. Το υλικό αυτό μπορεί να δανειστεί, σύμφωνα με τους κανόνες δανεισμού της βιβλιοθήκης.

Ωστόσο, η συλλογή περιλαμβάνει και υλικό που δε δανείζεται, όπως το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά, η συλλογή κρατημένων βιβλίων, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.

Η πληροφοριακή συλλογή αποτελείται από γενικές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, βιογραφικές πηγές, οπτικοακουστικές πηγές, οδηγούς – καταλόγους, εγχειρίδια, περιοδικές εκδόσεις, ευρετήρια περιοδικών, περιοδικά επιτομών, γεωγραφικές πηγές, άτλαντες – χάρτες, κυβερνητικές εκδόσεις(Εφ. κυβέρνησης), επετηρίδες, almanacs, αναφορές, κριτικές, πρότυπα, πίνακες, στατιστικά στοιχεία.

Η συλλογή κρατημένων βιβλίων αποτελείται από τα βιβλία της συλλογής, τα οποία ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος για να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Τα περιοδικά των προηγούμενων αλλά και του τρέχοντος έτους δε διατίθενται για δανεισμό. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να φωτοτυπήσουν άρθρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. δημιουργήθηκαν 3 αναγνωστήρια. Τα δύο από αυτά βρίσκονται στο διάδρομο του κεντρικού κτιρίου του Ιδρύματος (200 και 300)και το τρίτο στο κτίριο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Σκοπός της δημιουργίας τους είναι η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού χρηστών. Οι παραπάνω χώροι λειτουργούν κυρίως ως αναγνωστήρια, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την βιβλιοθήκη είναι:

 • On Line Βάσεις Δεδομένων
 • Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο
 • Συνήθεις απορίες
 • Εργαλεία ερευνας
 • Πολλαπλή Βιβλιογραφία
 • On Line Βιβλιογραφική εκπαίδευση
 • On Line Κατάλογος βιβλίων (VIRTUA)
 • Αρχείο WEB
 • Ηλεκτρονικά περιοδικά
 • Δημοσκοπήσεις
 • Υπηρεσίες

Η Βιβλιοθήκη, κατά την εκπαιδευτική και εξεταστική περίοδο λειτουργεί ως εξής: Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00. Κατά την περίοδο των επισήμων αργιών, η Βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή.

Επικοινωνία
Tel: +30 2310 791123-466-467-469-470-471-473
Fax: +30 2310 791472
E-mail: library@lib.teithe.gr
Website: http://www.lib.teithe.gr

Κέντρο Διαχείρισης δικτύου

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) ασχολείται :

 • Με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την προσφορά διαφόρων υπηρεσιών στους χρήστες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και τους εξωτερικούς επισκέπτες.
 • Με την ανάπτυξη και προώθηση αποτελεσματικής και αποδοτικής πρόσβασης σε ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών του ΑΤΕΙΘ.
 • Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική λειτουργία, διαχείριση και επέκταση του δικτύου δεδομένων και τηλεφωνίας. Οι δραστηριότητες του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα:
 • Εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας του δικτύου και την υποστήριξη του
 • Επέκταση των υπηρεσιών δεδομένων και τηλεφωνίας μέσω του δικτύου με την εγκατάσταση νέων καλωδίων, ενεργών στοιχείων και λογισμικού συστημάτων δικτύου και δικτυακών εφαρμογών
 • Υποστήριξη των χρηστών σε θέματα δικτύου
 • Παροχή υπηρεσιών δικτύου για την ακαδημαϊκή κοινότητα
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών δικτύου
 • Κατάρτιση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας
 • Ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνογνωσίας

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου υποστηρίζει το δίκτυο δεδομένων του ΑΤΕΙ το οποίο παρέχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δεδομένων και τηλεφωνίας, το όποιο βασίζεται σε υψηλής ταχύτητας backbone., κεντρικούς εξυπηρετητές , και παροχής υπηρεσιών Internet, όπως e-mail, ftp και www καί άλλες καινοτόμες εφαρμογές, όπως τηλεδιάσκεψη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από το 2000, το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Δίκτυο Ελληνικών Πανεπιστημίων (GUNet) στο οποίο μέλη είναι όλα τα Α.Ε.Ι και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας (20 Πανεπιστήμια και 14 ΤΕΙ). Οι στόχοι του GUNet καθορίζονται από τις ανάγκες και τους στόχους της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με στόχο την εξυπηρέτηση της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχει εφαρμοστεί με επιτυχία κατά το παρελθόν, και συνεχίζει μέχρι σήμερα, ένα σημαντικό αριθμό έργων, προμηθειών και μελετών, ενώ συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες σχετικά με τον καθορισμό και την υλοποίηση των δράσεων του GUNet.
Τέλος, το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών, καθώς και με τα Κέντρα Λειτουργίας Δικτύου όλων των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στην GUNet.

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου στεγάζεται στο παλιό κτίριο του γυμναστηρίου του ΑΤΕΙΘ, απέναντι από το κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής.
Τηλ. 791-604, Ωρες επικοινωνίας 9.00-14.00

Επικοινωνία
Tel/Fax: +30 2310 791 604
E-mail: noc@noc.teithe.gr
Website: http://www.noc.teithe.gr

Γραφείο σταδιοδρομίας(διασύνδεσης)

Σταθμός για την εξέλιξη του Ιδρύματος υπήρξε η δημιουργία του Γραφείου Διασύνδεσης, έργου που πήρε σάρκα και οστά με την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΙΙ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έτσι, θεμελιώνεται η αναγκαία γέφυρα επικοινωνιας με τον επιχειρηματικό κόσμο, για αποτελεσματική παρέμβαση και στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Ιδρύματος.

Το Γραφείο Διασύνδεσης, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με ειδικό προσωπικό, λειτουργεί σε χώρο, δίπλα στο αμφιθέατρο του νεόδμητου κτιρίου της Σ.Ε.Υ.Π. Για την ίδρυσή του αξιοποιήθηκε η εμπειρία του πρόδρομου Γραφείου Σταδιοδρομίας, το οποίο ιδρύθηκε με το Ι Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά η διαδοχή επιχειρήθηκε με ένα άλμα, τόσο στο επίπεδο των δραστηριοτήτων, όσο και των στόχων.

Ειδικότερα, με το Γραφείο Διασύνδεσης επιτυγχάνεται η διαρκής αμφίδρομη ενημέρωση του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, με την καταγραφή των αναγκών της οικονομίας από τη μια, και από την άλλη, των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των φοιτητών και πτυχιούχων. Οι τελευταίοι μπορούν έτσι να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ενώ από την πλευρά τους, επιχειρήσεις και οργανισμοί, έχουν στη διάθεσή τους διαρκή ροή πληροφόρησης για τους αποφοίτους του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που αναζητούν εργασία, καθώς και τις ειδικότητές τους.

Ακόμη, φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται για τις ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Μάλιστα, στους φοιτητές προσφέρονται και συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η δυνατότητα συμβολής του Γραφείου Διασύνδεσης στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Επικοινωνία
Τοποθεσία: Building of School of Health and Medical Care, 1st floor
Ωρες λειτουργίας: 8.00 am – 2.00 pm (weekdays)
Tel: +30 2310 791480-481
Fax: +30 2310 791482
E-mail: career@admin.it.teithe.gr
Website: http://www.career.teithe.gr

Γραφείο εκπαιδευτικών προγραμματων «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

Η συγκρότηση ειδικού Γραφείου για το πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» αποσκοπούσε στην αποτελεσματικότερη δράση του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ώστε, εκτός των άμεσων πλεονεκτημάτων που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό, να αποτελέσει το σύνδεσμο για όλες τις άλλες μορφές συνεργασιών με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συνεργασιών, που καταξιώνουν το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλον ίκης στον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τομέα, τόσο στον εθνικό, όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», αναπτύσσει συνεργασίες με τα ευρωπαϊκά Ιδρύματα, στις ακόλουθες δράσεις:

 • Κινητικότητα φοιτητών.
 • Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία μικρής διάρκειας.
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις.
 • Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων.
 • Eντατικά προγράμματα.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, από κοινού με άλλα Ιδρύματα.
 • Τελικός στόχος για την τριετία της εφαρμογής του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» είναι να καταλήξει το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε έναν αξιόλογο αριθμό Ιδρυμάτων, με τα οποία θα συνεργάζεται σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς σπουδών και σε όσο το δυνατό περισσότερες δράσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργάζεται ήδη με 101 Ιδρύματα 15 χωρών και συγκεκριμένα: Βελγίου, Βρετανίας, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Φιλανδίας.

Επικοινωνία
Τοποθεσία: Building of School of Health and Medical Care, 2nd floor
Tel/Fax: +30 2310 791479
Fax: +30 2310 79152 Ε-mail: socrates@teithe.gr
Website: http://www.socrates.teithe.gr

Εκδοτικό κέντρο

Μια από τις σημαντικές καινοτομίες του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αποτελεί το Εκδοτικό του Κέντρο, η λειτουργία του οποίου εγκαινιάστηκε το 1999 ως συμπληρωματική δράση ενός πιλοτικού προγράμματος, που στοχεύει στη βελτίωση των συγγραμμάτων και γενικότερα του εκπαιδευτικού υλικού για τους φοιτητές και το οποίο χρηματοδοτείται με κονδύλια του ΙΙ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Στη μέχρι τώρα συνδρομή του προς το Ίδρυμα θα πρέπει να προσμετρηθεί και η έκδοση ενός μεγάλου όγκου αξιόλογου ενημερωτικού υλικού, τόσο για τα Τμήματα, όσο και για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Έργο, που αποφέρει και οικονομικά οφέλη στο Ίδρυμα.(τηλ: 791-604) http://press.teithe.gr

Επικοινωνία
Tel/Fax: +30 2310 791538-605
E-mail: info@press.teithe.gr
Website: http://press.teithe.gr

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

21 Φεβ 2018
προβλήματα στην δηλώσεις εργαστηρίων
20 Φεβ 2018
πρόβλημα στην διαδικασία δηλώσεων
15 Φεβ 2018
Ανανεώσεις εγγραφών εαρινού εξαμήνου 2017-18
15 Φεβ 2018
πρόσθετα εργαστηριακά τμήματα
14 Φεβ 2018
Νέα έκδοση προγράμματος εαρινού εξαμ 2017-18
13 Φεβ 2018
Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18
13 Φεβ 2018
Αυτόματη δήλωση φοιτητών με μεταγραφή σε εργαστήρια
13 Φεβ 2018
Ανανεώσεις εγγραφών εαρινού εξαμήνου 2017-18

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

13 Δεκ 2017
Διοργάνωση Winter School σε Internet of Things (15-16 Δεκεμβρίου 2017)
6 Δεκ 2017
Greek Diaspora Fellowship Program – Ομιλία Φωτεινής Μπαλδιμτσή (7/12/2017)
4 Δεκ 2017
LPWA4IoT Workshop @ IEEE Globecom 2017 in Singapore
28 Σεπ 2017
Διοργάνωση Ημερίδας/Workshop WikiFemHack
10 Ιούλ 2017
Ημερίδα IEEE Greece 5G Summit – Τρίτη 11 Ιουλίου
20 Ιούν 2017
3ο Θερινό Σχολείο σε «Emerging Technologies for 5G and Internet of Things»
9 Ιούν 2017
Διημερίδα στο ΝΟΗΣΙΣ (Παρασκευή και Σάββατο, 9-10/6)
16 Μάι 2017
Διοργάνωση 4ου Technology Forum – Τετάρτη 17/5/2017

Δείτε επίσης