-
Η φυσιογνωμία του Τμήματος

Στόχος των σπουδών στο Τμήμα μας είναι η προετοιμασία επιστημόνων πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της νέας ψηφιακής οικονομίας. Ιδρύθηκε το 1987, και οργανώνει προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συμβάλλοντας στην έρευνα και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού για τη βιομηχανία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Το Τμήμα μας δέχεται περίπου 150 πρωτοετείς φοιτητές το χρόνο στο προπτυχιακό και 30 φοιτητές στο μεταπτυχιακό του πρόγραμμα. Επικαιροποιεί συνεχώς τα προγράμματα σπουδών του και ανανεώνει τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και το περιβάλλον εκπαίδευσης.

Η γόνιμη σχέση φοιτητών-διδασκόντων, η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, η επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, η ζωντάνια της φοιτητικής κοινότητας και η υποστήριξη των αποφοίτων μας, χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής αναγνώριση

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ διαθέτει 4 ερευνητικά εργαστήρια: Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών, Διαχείρισης Πληροφορίας και Τεχνολογία Λογισμικού, Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης.

Σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ καλά. Διεθνείς βάσεις δεδομένων καταχωρούν την έρευνα που παράγεται από μέλη του Τμήματος και δημοσιεύεται σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις την τελευταία πενταετία ) και Συνέδρια ( πάνω από 200 δημοσιεύσεις την τελευταία πενταετία ).

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής έχει μια πολύ δυναμική συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και διατηρεί συνεργασίες με πολλά Τμήματα του ΑΤΕΙΘ, με τα υπόλοιπα Ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και με Ιδρύματα του Εξωτερικού.

Το Τμήμα μας είναι από τα πρώτα Τμήματα ΑΕΙ που ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την εξωτερική αξιολόγησή του από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.). Το ακαδημαϊκό επίπεδο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ ( με 18 μέλη ΕΠ ) έχει αξιολογηθεί σαν πάρα πολύ καλό, παρά τις δυσκολίες που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (2010). Η έκθεση αναφέρει ότι το Τμήμα έχει πολύ καλή διδακτική και ερευνητική προσέγγιση και η υλοποίησή τους είναι επιτυχής.

Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης, στην έκθεσή της, δηλώνει «εντυπωσιασμένη από την ωριμότητα τόσο του Ε.Π. όσο και των φοιτητών, την αίσθηση καθήκοντος και την επιθυμία για βελτίωση».

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου»

Το Τμήμα μας από το 2013, παρέχει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», το οποίο έχει αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Υπολογιστική Νοημοσύνη και τις Ευφυείς Τεχνολογίες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Εφαρμογών

Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες εκπαίδευσης

Το Τμήμα μας χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις επιφάνειας 2500 m2. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, τόσο θεωρητικής όσο και εργαστηριακής, με το δικό του αυτόνομο κτήριο, εξοπλισμένο με ασύρματο δίκτυο, γραφεία καθηγητών, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αμφιθέατρο, 4 πτέρυγες διδασκαλίας με συνολικά 6 αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας εξοπλισμένες με προβολικά συστήματα, 6 αίθουσες διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων πλήρως εξοπλισμένες οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των φοιτητών του. Χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι οποίες στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και είναι προσβάσιμες από παντού.

Κινητικότητα των φοιτητών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής συμμετέχει πολύ δυναμικά στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, είναι το πιο ενεργό Τμήμα του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και έρχεται πρώτο στην κινητικότητα για σπουδές, πρώτο για πρακτική μέσω Erasmus Placements και αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές των εισερχόμενων φοιτητών καθώς προσφέρει μαθήματα στην αγγλική γλώσσα.

Το Τμήμα μας διατηρεί περισσότερες από 50 συμφωνίες με υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους. Την τελευταία τριετία έχουν μετακινηθεί για σπουδές σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περισσότεροι από 40 φοιτητές του Τμήματος, για πρακτική άσκηση 35 φοιτητές σε Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρίες Πληροφορικής, και δέχθηκε περισσότερους από 20 εισερχόμενους φοιτητές.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω συνεργαζόμενα ιδρύματα:

 • NEC (Germany)
 • Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (Spain)
 • Technical University of Berlin (Germany)
 • Madrid Institute for Advanced Studies (IMDEA) (Spain)
 • University of Essex (UK)
 • Universidad Carlos III de Madrid (Spain)
 • Vienna University of Technology (Austria)
 • University of Cyprus (Cyprus)
 • Instituto Superior Tecnico (Universidade Tecnica de Lisboa) (Portugal)
 • University of Paris 13 (France)
 • Istanbul Technical University (Turkey)
 • Politecnico di Bari (Italy)
 • Karlstad University (Sweden)
Φοιτητικές επιστημονικές οργανώσεις

Από το 2010, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Φοιτητικό Παράρτημα του Ινστιτούτου I.E.E.E. (Institute of Electrical and Electronics Engineers) του μεγαλύτερου επιστημονικού τεχνολογικού οργανισμού παγκοσμίως στο χώρο των νέων τεχνολογιών.

Το Φοιτητικό Παράρτημα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής IEEE Student Branch είναι το πρώτο που ιδρύθηκε σε ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ) και το 10ο στην Ελλάδα σε σύνολο περισσότερων από 40 AEI (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ). Το IEEE Student Branch έχει διοργανώσει μια σειρά από πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, σεμινάρια και ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες (της Ελλάδας και του εξωτερικού) με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση των φοιτητών γύρω από θέματα που αφορούν την επιστήμη των Μηχανικών Πληροφορικής ή παρεμφερείς επιστήμες καθώς και συμμετοχή σε φοιτητικούς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα του ΙΕΕΕ και συνεργασία με τα υπόλοιπα IEEE Student Branches στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές μας, υπό την εποπτεία του Τμήματος ασκούνται για 6 μήνες στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις της πληροφορικής και οργανισμούς. Το Τμήμα διοργανώνει ημερίδα παρουσίασης των επιχειρήσεων στις εγκαταστάσεις του δύο φορές το χρόνο, όπου πολλοί φοιτητές επιλέγουν την επιχείρηση που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Το 15%-20% των φοιτητών μας συνεχίζει να εργάζεται στις επιχειρήσεις αυτές μετά το τέλος της πρακτικής του άσκησης.

Βαθμολογική βάση εισαγωγής και ελκυστικότητα

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ των 22 σχετικών με την Πληροφορική Τμημάτων ΤΕΙ και στην 31η θέση μεταξύ των 212 Τμημάτων ΑΕΙ σ’ όλη την Ελλάδα, ενώ η ελκυστικότητα ( ποσοστό επί τοις % 1ης προτίμησης ) ξεπερνάει το 65% των εισακτέων.

Απόφοιτοι

Κάθε έτος αποφοιτούν από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ 120-140 φοιτητές. Από το Τμήμα έχουν αποφοιτήσει χιλιάδες πτυχιούχοι, ενώ εκατοντάδες από αυτούς πραγματοποιούν στη συνέχεια μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, διαπρέποντας στη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Σύμφωνα με έρευνες του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ προηγουμένων ετών η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματός μας στην αγορά εργασίας αγγίζει την τελευταία πενταετία το 100%.

Ο δυναμικός τους σύλλογος στηρίζει έμπρακτα το έργο του Τμήματος

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

4 Οκτ 2019
Διδασκαλία μαθημάτων από Μεταδιδάκτορες (ΕΣΠΑ)
4 Οκτ 2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ δηλώσεις μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΥΘΙΑ 2019-20Χ
4 Οκτ 2019
Δηλώσεις τμημάτων εργαστηρίων 2019-20Χ
3 Οκτ 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020
3 Οκτ 2019
Οργάνωση Πινάκων Ανακοινώσεων
2 Οκτ 2019
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 Οκτ 2019
Θέση υποψήφιου διδάκτορα σε ερευνητικό έργο
1 Οκτ 2019
Μετακίνηση το Χειμερινό 2019-2020 – Δήλωση μαθημάτων στο Pithia (επείγον)

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

3 Οκτ 2019
Τελετή Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών/τριών 2019-20
30 Σεπ 2019
Track on 5G for the Industrial Internet of Things @IEEE 5G World Forum
29 Αυγ 2019
Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης
10 Ιουν 2019
Ημερίδα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Απρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Μαρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Μαρ 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση «Introduction to Digital Forensics»
17 Δεκ 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)

Δείτε επίσης